ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งประธาน ASEAN Committee in Tokyo

28/01/2021

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำญี่ปุ่น เข้าร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งประธาน ASEAN Committee in Tokyo (ACT) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยนายโซ ฮาน เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำญี่ปุ่น ในฐานะประธาน ACT ส่งมอบค้อนตำแหน่งประธานให้แก่นาย Jose C. Laurel V เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำญี่ปุ่น ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธาน ACT ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ตำแหน่งประธาน ACT มีวาระ 6 เดือน และสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำกรุงโตเกียวเวียนกันดำรงตำแหน่ง 
Back to the list