ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมบทบาทอาเซียนในญี่ปุ่นระหว่างการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 302 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

10/02/2021

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 302กับเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายJose C. Laurel V เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์เป็นประธาน

เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่นและผู้แทนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในญี่ปุ่นและประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่กรุงโตเกียว ความร่วมมือในกรอบอาเซียน สถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะบทบาทของญี่ปุ่นและประเทศมหาอำนาจ เช่น สหรัฐฯ ภายใต้การนำของประธานาธิบดี โจ ไบเดน Tags:   ACT

Back to the list