ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาลไทยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในญี่ปุ่น

23/02/2021

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาลไทยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในญี่ปุ่นกับข้าราชการรุ่นพี่ที่เคยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้กล่าวให้โอวาทและข้อคิดในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทย หลังจากนั้น ข้าราชการจากสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงโตเกียวที่เคยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในญี่ปุ่นได้ร่วมพูดคุยและเล่าประสบการณ์ต่างๆ กับนักเรียนทุน
Back to the list