ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำญี่ปุ่น

12/02/2021

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นาย Sanjay Kumar Verma เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำญี่ปุ่นเข้าพบเพื่อหารือกับนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว สองฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย - อินเดียและระหว่างอินเดีย - ญี่ปุ่น รวมทั้งประเด็นในภูมิภาค ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้ใช้โอกาสนี้ แสดงความเสียใจกับกรณีเหตุธารน้ำแข็งถล่มในรัฐอุตตราขัณฑ์ของอินเดียด้วย
Back to the list