ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฮอนดูรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียวเข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

05/03/2021

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นาย Héctor Alejandro Palma Cerna เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮอนดูรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว เข้าพบหารือกับนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับฮอนดูรัส และความร่วมมือในกรอบพหุภาคีในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฮอนดูรัสฯ ขอบคุณในไมตรีจิตของรัฐบาลไทยที่ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจากพายุเฮอริเคน Eta และพายุเฮอริเคน Iota ในฮอนดูรัสเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563   
Back to the list