ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งที่ญี่ปุ่น

18/02/2021

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับนายSanjivGunasekara เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำญี่ปุ่น
ซึ่งได้เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งที่ญี่ปุ่น สองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย - ศรีลังกาและระหว่างศรีลังกา - ญี่ปุ่นตลอดจนความร่วมมือในภูมิภาค
Back to the list