ข่าวกิจกรรม


นาย NITORI Akio, Chairman and CEO บริษัทNitori Holdings Co.,Ltd. และภรรยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่เอกอัครราชทูตฯ และภรรยา

03/03/2021

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นาย NITORI Akio, Chairman and CEO บริษัท Nitori Holdings Co.,Ltd. พร้อมด้วยภรรยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภรรยา ที่เรือนรับรองShikosoของบริษัท Nitori โดยมีนาย SHIRAI Toshiyuki, President and COO บริษัทNitori Holdings Co.,Ltd. เข้าร่วมด้วยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากขวดพลาสติกของบริษัท Siam Nitoriในประเทศไทย
Back to the list