ประกาศและประชาสัมพันธ์


งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

11/11/2015

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

มีกำหนดจัดงานเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.30 - 14.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (ที่อยู่ 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo 141-0021)

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยพร้อมครอบครัว เข้าร่วมงานดังกล่าวตามกำหนดการ ดังนี้

เวลา 09.30 น.
 • ผู้เข้าร่วมงานเดินทางถึงหอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ
 • ลงนามถวายพระพร
เวลา 10.00 น.
 • พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแค่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เวลา 10.45 น.
 • เอกอัครราชทูตฯ นำถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 11.00 น.
 • พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล
เวลา 12.00 น.
 • ผู้เข้าร่วมงานกรวดน้ำและรับพรจากพระสงฆ์
 • พระสงฆ์เดินทางกลับวัด
เวลา 12.30 น.
 • เอกอัครราชทูตฯ เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
 • เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถวายราชสดุดี และนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลในนามข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยในประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้เข้าร่วมงานร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา
เวลา 13.00 น.
 • เสร็จสิ้นพิธีถวายพระพรชัยมงคล
 • ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 14.00 น.
 • ผู้เข้าร่วมงานเดินทางกลับ

หมายเหตุ:
การแต่งกาย: ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ หากเป็นไปได้ ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ

Back to the list