ประกาศและประชาสัมพันธ์


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนคนไทยในญี่ปุ่น เข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ในหัวข้อ "เอาชนะความเครียดได้อย่างไร"

06/05/2021

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนคนไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ในหัวข้อ เอาชนะความเครียดได้อย่างไร

โดย นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล จิตแพทย์และอดีตนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 -12.30 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น) เพื่อการสร้างความสุข เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงาน การเรียน และการใช้ชีวิต
Back to the list