ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ขอเชิญคนไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมฟังการบรรยาย เพื่อสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงาน และการใช้ชีวิตในช่วงโควิด

10/05/2021
Back to the list