ประกาศและประชาสัมพันธ์


ญี่ปุ่นปรับระดับสถานการณ์ฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่

24/06/2021

ตามที่ญี่ปุ่นขยายช่วงเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินใน 9 จังหวัด และสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินใน 5 จังหวัด จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 นั้น

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายซูกะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับประกาศ
การปรับระดับสถานการณ์ฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่ มีรายละเอียดดังนี้

1. สถานการณ์การแพร่ระบาด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วประเทศ
1,710 คน ซึ่งลดลงอย่างมากจากตัวเลขสูงสุดของการระบาดระลอกที่ 4 ในเดือนพฤษภาคมที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 7,000 คนต่อวัน อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อกังวลว่า การยกเลิกมาตรการรับมือจะทำให้เชื้อไวรัสกลับมาแพร่ระบาด ซึ่งอาจนำไปสู่การประกาศภาวะฉุกเฉินอีกครั้ง และอีกเพียงประมาณห้าสัปดาห์ก็จะถึงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อม

2. การปรับระดับสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐบาลจึงได้ปรับระดับสถานการณ์ฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่ ดังนี้

1) ขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดโอกินาวะ จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ให้ขยายจนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564

2) ลดระดับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 7 จังหวัด เป็นสถานการณ์กึ่งฉุกเฉิน (มัมโบ) ได้แก่ กรุงโตเกียว จังหวัดฮอกไกโด ไอจิ โอซากา เฮียวโกะ เกียวโต และฟูกูโอกะ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน -
11 กรกฎาคม 2564

3) ขยายสถานการณ์กึ่งฉุกเฉิน (มัมโบ) ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดไซตามะ ชิบะ และคานากาวะ จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ขยายไปจนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564

4) ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดโอกายามะ และฮิโรชิมะ และสถานการณ์กึ่งฉุกเฉิน
(มัมโบ) ในจังหวัดกิฟุ และมิเอะ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564

3. การเปิดให้บริการของร้านอาหารและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พื้นที่ภายใต้สถานการณ์กึ่งฉุกเฉิน (มัมโบ) ยังคงขอความร่วมมือร้านอาหารเปิดให้บริการจนถึง 20.00 น. แต่อนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ระหว่าง 11.00 - 19.00 น. โดยสามารถดื่มได้เป็นกลุ่มได้มากที่สุดเพียง 2 คน

4. การจัดกิจกรรมอีเว้นท์ขนาดใหญ่ พื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนดให้มีผู้เข้าชมไม่เกิน 5,000 คน หรือไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุของสถานที่จัดงาน สำหรับพื้นที่ประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉิน (มัมโบ)
จะพิจารณาประกาศมาตรการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ โดยสำหรับกรุงโตเกียวได้แจ้งมาตรการดังนี้ (สถานะวันที่ 18 มิถุนายน 2564)

1) งานที่ไม่มีการตะโกน/ใช้เสียงดัง โดยสถานที่มีความจุไม่เกิน 5,000 คน สามารถเข้าได้เต็มความจุของสถานที่จัด

2) งานที่ไม่มีการตะโกน/ใช้เสียงดัง โดยสถานที่มีความจุเกิน 5,000 คน สามารถเข้าได้ไม่เกิน 5,000 คน

3) งานที่มีการตะโกน/ใช้เสียงดัง โดยสถานที่มีความจุไม่เกิน 10,000 คน สามารถเข้าได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของความจุของสถานที่จัด

4) งานที่มีการตะโกน/ใช้เสียงดัง โดยสถานที่มีความจุเกิน 10,000 คน สามารถเข้าได้ไม่เกิน 5,000 คน

5. การเข้าชมการแข่งขันโอลิมปิก

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ประชุม 5 ฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิก รัฐบาลญี่ปุ่น กรุงโตเกียว คณะกรรมการโอลิมปิกสากล และคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล ลงมติอนุญาตให้มีผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุของสนามการแข่งขันและไม่เกิน 1 หมื่นคน พิธีเปิดไม่เกิน
2 หมื่นคน แต่สำหรับการแข่งขันในช่วงกีฬาพาราลิมปิกจะตัดสินใจอีกครั้งในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์หลายคนคัดค้านว่า ไม่ควรอนุญาตให้มีผู้เข้าชมเนื่องจากข้อกังวลในการเกิดการแพร่ระบาด ซึ่งกรุงโตเกียวได้ชี้แจงว่า อาจห้ามไม่ให้มีผู้เข้าชม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดกลับมารุนแรงเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ทั้งนี้ ทางการญี่ปุ่นอาจปรับปรุงมาตรการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป จึงขอให้ติดตามข่าวสาร
จากทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด


****************************

24 มิถุนายน 2564
Back to the list