ประกาศและประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์เชิงวิชาการ ในหัวข้อ "Envisioning the Future: Thailand-Japan Strategic Economic Partnership" มองอนาคตหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เชิงเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น

09/07/2021

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกอ่านได้ที่นี่ (คลิก)

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “Envisioning the Future : Thailand-Japan Strategic Economic Partnership” เพื่อรับฟังมุมมองและข้อเสนอแนะจากผู้แทนภาครัฐ ผู้บริหารภาคเอกชนชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในระดับแนวหน้าของญี่ปุ่นและไทยต่อการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่นภายใต้โอกาสและความท้าทายในปัจจุบัน อาทิ การปรับโครงสร้างฐานการผลิตในภูมิภาคของบริษัทเอกชนญี่ปุ่นขนาดใหญ่ และสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นตระหนักถึงการเสริมสร้างความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานโดยมุ่งส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้บริบทดังกล่าว ไทยควรต้องปรับตัวเสริมสร้างจุดแข็ง และเพิ่มพูนศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจการค้าการลงทุนของภาคเอกชนญี่ปุ่นได้อย่างยั่งยืนอย่างไร มาร่วมกันหาคำตอบกันในการสัมมนาฯ ตามรายละเอียดดังนี้
- มีการกล่าว Keynote Speech โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ / Special Lecture โดยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
- มีการเสวนาโดยผู้แทนภาครัฐ เอกชนชั้นนำ และภาควิชาการ ในแวดวงความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นเชิงเศรษฐกิจ

หัวข้อการสัมมนาEnvisioning the Future: Thailand-Japan Strategic Economic Partnership
วันจัดงาน วันพุธที่ 21 ก.ค. 2564
เวลาจัดงาน 09.00-12.00 น.
ภาษาที่ใช้ในการสัมมนา  ไทย-ญี่ปุ่น (ล่ามแปลพร้อม)
ช่องทางการรับฟัง ZOOM Webinar
ลงทะเบียนฟังสัมมนาวันนี้ - 19 ก.ค. 2564
ช่องทางการลงทะเบียนhttps://forms.gle/yqhxG6vKsqcPNaYk9

** สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ทีมงานจะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมการสัมมนาไปยังอีเมลของท่านเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนวันสัมมนา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด (บริษัทผู้ดำเนินการจัดงานสัมมนา)
สาวิณี โอฬารศิริศักดิ์ โทร: 086-892-6655 E-mail: savinee@mediator.co.th
Back to the list