ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจัดทำบัตรประชาชนและลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล

30/07/2021

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจัดทำบัตรประชาชนและลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล

Back to the list