ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างเหมาบริการโครงการจัดทำบัตรประชาชนและลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ

13/08/2021

Back to the list