ประกาศและประชาสัมพันธ์


โครงการ "SPACE-F" โครงการบ่มเพาะและเร่งการเจริญเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 3

04/10/2021

SPACE-F เป็นโครงการบ่มเพาะ (incubator) และเร่งการเติบโต (accelerator) สำหรับธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับโลกแห่งแรกของไทย จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) บจม. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรชั้นนำจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนนวิสาหกิจเริ่มต้นฐานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอาหาร (Innovation-based FoodTech Startup) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการฯ รุ่นที่ 3เปิดรับสมัครระหว่าง ส.ค. - พ.ย. 2564 และมีกำหนดดำเนินการระหว่าง ม.ค. - พ.ค. 2564 โดยเน้น Startup 9 สาขา ได้แก่ 1) Health & Wellness 2) Alternative Protein 3) Smart Manufacturing 4) Packaging & Solutions 5) Novel Food & Ingredients 6) Biomaterials & Chemicals 7) Restaurant 8) Food Safety & Quality และ 9) Smart Food Services

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้จาก  Tags:   SPACE-F

Back to the list