ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่าน social media

11/10/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่าน social media

Back to the list