ประกาศและประชาสัมพันธ์


สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชม VDO Clip เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันชาติไทยทางออนไลน์

03/12/2021

 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชม VDO Clip เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อ และวันดินโลก ผ่าน YouTube @RTETOKYO ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
Back to the list