ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ

14/12/2021

ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่
Back to the list