ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครผู้รับเหมาจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2565 ณ สวนสาธารณะโยโยกิ เขตชิบุยะ

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรับเหมาจัดงานเพื่อร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานดังกล่าว จึงขอเชิญบริษัทที่สนใจโปรดแจ้งความจำนงและส่งเอกสาร การสมัครมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลบริษัท

(ระบุชื่อผู้ประสานงาน / ตำแหน่ง / หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง / หมายเลข โทรศัพท์มือถือ / อีเมล์)

2. เอกสารการจดทะเบียนบริษัท

3. ผลงานที่ผ่านมา (พร้อมภาพประกอบ)

4. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย (พร้อมภาพประกอบ)

5. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆ (หากมี)

โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2565* *(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)

〒141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6

タイ王国大使館 タイフェスティバル担当

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่เหมาะสมจากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าว และจะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อนัดหมายให้เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงาน และการปฏิบัติงาน (TOR) ต่อไป

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดงานเทศกาลไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โทรศัพท์ 03-5789-2433 (หมายเลขภายใน 472)

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list