ประกาศและประชาสัมพันธ์


สัมมนาออนไลน์เรื่อง "ศึกษาเรื่องราวและเบื้องหลังของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทยที่กำลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงเพื่อคาดการณ์สถานการณ์ในปี 2022" สำหรับผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น

จัดขึ้นวันที่ 27 ม.ค. 2565 เวลา 15.00-16.30 น. 
วิทยากร : ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกอ่านได้ที่นี่ (คลิก)
Back to the list