ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศปรับมาตรการ เดินทางเข้าญี่ปุ่น ณ วันที่ 14 มกราคม 2565

14/01/2022

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2565 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศปรับมาตรการเดินทางเข้าญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ลดระยะเวลากักตัวเมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่นจากเดิม 14 วันเป็น 10 วัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป และรวมถึงผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัวอยู่ในญี่ปุ่นในขณะนี้ด้วย

- เพิ่มรายชื่อประเทศที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน เพิ่มเติม จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ไทย เนปาล เม็กซิโก มัลดีฟส์

- ผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นจากประเทศข้างต้น ซึ่งรวมถึงประเทศไทย จะต้องกักตัวที่สถานกักตัวที่ทางการญี่ปุ่นจัดหาให้เป็นเวลา 3 วัน และกักตัวต่อในที่พักจนครบ 10 วัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

- ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ที่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นจากประเทศไทยได้ ได้แก่ ผู้มีสถานะพำนักถาวรในญี่ปุ่น คู่สมรสหรือบุตรของคนญี่ปุ่น คู่สมรสหรือบุตรของผู้ที่มีสถานะพำนักถาวร นักการทูต และผู้ที่ได้รับอนุญาตพิเศษด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม (*นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้)

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C005.html
Back to the list