ประกาศและประชาสัมพันธ์


รัฐบาลญี่ปุ่นจะลดวันกักตัวสำหรับผู้ที่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่น

28/01/2022

เมื่อคืนวันที่ 28 ม.ค. 2565 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2565 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป รัฐบาลญี่ปุ่นจะลดวันกักตัวสำหรับผู้ที่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ (ชาวญี่ปุ่น ผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในญี่ปุ่น คู่สมรสและบุตร) จากเดิม 10 วัน เหลือ 7 วัน โดยในกรณีผู้เดินทางจากไทย จะตัองกักตัว 3 วันในโรงแรมที่ทางการญี่ปุ่นกำหนดไว้ และกักตัวที่ที่พักของตนเองต่ออีก 4 วัน ทั้งนี้ ทางการญี่ปุ่นยังไม่ออกวีซ่าใหม่ให้ และนักท่องเที่ยวยังไม่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นที่ https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html#section3
Back to the list