ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสำคัญ จากสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง

14/02/2022

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 2019 จะมีการตรวจจับอย่างเข้มงวดต่อ ผู้ที่นำพืชเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยมิชอบ ตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช หากคุณนำพืชเข้าประเทศญี่ปุ่น โดยที่ไม่ได้รับการตรวจสอบการนำเข้า คุณจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านเยน


ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.maff.go.jp/pps/

Back to the list