ประกาศและประชาสัมพันธ์


รับสมัครร้านอาหารไทย (THAI SELECT) เข้าร่วมโครงการ “อาหารไทยใกล้ตัว” งานเทศกาลไทยประจำปี 2565

03/03/2022

ด้วยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดงานเทศกาลไทยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 โดยในปีนี้ งานเทศกาลไทยจะขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด “T-POP” โดยตั้งเป้าใช้ “เพลงป๊อปไทย” เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในญี่ปุ่น

อนึ่ง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในญี่ปุ่น ซึ่งไม่อำนวยให้สามารถจัดงานเทศกาลไทยฯ ได้ที่สวนโยโยกิ กรุงโตเกียว เช่นเดียวกับในอดีต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวจึงจะจัดงานเทศกาลไทยทางออนไลน์ ขณะเดียวกัน จะดำเนินโครงการ “อาหารไทยใกล้ตัว” เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทางบ้านทั่วประเทศญี่ปุ่น สามารถรับประทานอาหารไทยในร้านอาหารไทยที่ได้รับมาตรฐาน Thai Select ที่เข้าร่วมโครงการได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเข้าร่วมงาน ณ สวนสาธารณะโยโยกิ เช่นเคย เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ (1) การจัดเมนูพิเศษ ได้แก่ ผัดกะเพรา และต้มยำ และ (2) การแจกเมนูสมนาคุณ เช่น อาหารรับประทานเล่น ขนมหวาน หรือเครื่องดื่ม ตามที่แต่ละร้านสะดวกและเห็นสมควร

ด้วยวัตถุประสงค์และเหตุผลข้างต้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จึงมีความประสงค์รับสมัครร้านอาหารไทยภายในญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรอง “Thai SELECT” เข้าร่วมโครงการ “อาหารไทยใกล้ตัว” ประจำปี 2565 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ มีห้วงเวลาในการดำเนินการ ดังนี้

- 5-22 มีนาคม 2565 - เปิดรับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ

- 23 มีนาคม 2565 - ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ

- 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. - ประชุมร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการทางออนไลน์

- 25 มีนาคม – 15 เมษายน 2565 - ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการปรับหน้าเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้เอกสารและไฟล์ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

- 15 – 31 เมษายน 2565 - สถานเอกอัครราชทูตฯ และร้านอาหาร ประชาสัมพันธ์โครงการทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง (สามารถดำเนินการก่อนหน้าได้ หากเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์พร้อมแล้ว)

- 1 – 31 พฤษภาคม 2565 - ดำเนินโครงการ “อาหารไทยใกล้ตัว”

รายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอให้ท่านลงทะเบียนผ่านทาง Google Form ที่ https://forms.gle/wemzZza1WneSooW58 เท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1. นายธาตรี เหลืองตรีโรจน์ อีเมล์: thatree@thaiembassy.jp โทร: 03-5789-2433 ต่อ 475

2. นางสาวภัทราภรณ์ โฮมแพน อีเมล์: phattraporn@thaiembassy.jp โทร: 03-5789-2433 ต่อ 472

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565


Back to the list