ประกาศและประชาสัมพันธ์


รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “สินค้าไทยใกล้ตัว” งานเทศกาลไทยประจำปี 2565

03/03/2022

ด้วยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดงานเทศกาลไทยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 โดยในปีนี้ งานเทศกาลไทยจะขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด “T-POP” โดยตั้งเป้าใช้ “เพลงป๊อปไทย” เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในญี่ปุ่น

อนึ่ง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในญี่ปุ่น ซึ่งไม่อำนวยให้สามารถจัดงานเทศกาลไทยฯ ได้ที่สวนโยโยกิ กรุงโตเกียว เช่นเดียวกับในอดีต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวจึงจะจัดงานเทศกาลไทยทางออนไลน์ ขณะเดียวกัน จะดำเนินโครงการ “สินค้าไทยใกล้ตัว” เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทางบ้านทั่วประเทศญี่ปุ่น สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยที่ได้มาตรฐาน ผ่านทางร้านค้าที่ได้จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเข้าร่วมงาน ณ สวนสาธารณะโยโยกิเช่นเคย เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เข้าร่วมงานฯ ทั้งนี้ ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ (1) การจำหน่ายสินค้าไทยในช่องทางออนไลน์และมีบริการจัดส่งถึงบ้าน หรือมีการจำหน่ายสินค้าหน้าร้าน (2) การจัดแคมเปญพิเศษ เช่น จัดชุดสินค้าพิเศษ จัดถุงโชคดี (Happy bag) แจกคูปอง แจกของสมนาคุณ หรือลดราคา ตามที่แต่ละร้านสะดวกและเห็นเหมาะสม และ (3) ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการ “สินค้าไทยใกล้ตัว” ผ่านทางเว็บไซต์
และทางออนไลน์ของร้าน

ด้วยวัตถุประสงค์และเหตุผลข้างต้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จึงมีความประสงค์รับสมัครร้านค้า ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไทยภายในญี่ปุ่น ที่ได้จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการ “สินค้าไทยใกล้ตัว” ประจำปี 2565 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ มีห้วงเวลาในการดำเนินการ ดังนี้

- 5-22 มีนาคม 2565 - เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ

- 23 มีนาคม 2565 - ประกาศรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

- 24 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. - ประชุมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทางออนไลน์

- 25 มีนาคม – 15 เมษายน 2565 - ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปรับหน้าเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้เอกสารและไฟล์ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

- 15 – 31 เมษายน 2565 - สถานเอกอัครราชทูตฯ และร้านค้าประชาสัมพันธ์โครงการทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง (สามารถดำเนินการก่อนหน้าได้ หากเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์พร้อมแล้ว)

- 1 – 31 พฤษภาคม 2565 - ดำเนินโครงการ “สินค้าไทยใกล้ตัว”

รายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอให้ท่านลงทะเบียน
ผ่านทาง Google Form ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZh3KEtUQSIB8sA8W9fxyLI8YNyajp7sDDB1Sktanah-8qOw/viewform?usp=pp_url เท่านั้น

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

1. นางทามิ ฮาชิโมโตะ อีเมล์: tami.rtetokyo@gmail.com โทร: 03-5789-2433 (471)

2. นางสาวศีจุฑา นววงศ์ อีเมล์: sijutha@thaiembassy.jp Tel: 03-5789-2433 (472)

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565


Back to the list