ประกาศและประชาสัมพันธ์


ขอเชิญชวนเยาวชนไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น

17/03/2022

เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไทย ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความผูกพันต่อประเทศไทยในด้านต่าง ๆ

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนเยาวชนที่มีเชื้อสายไทยอายุ 12-18 ปี ที่เกิดหรือเติบโตและมีถิ่นพำนักในต่างประเทศ และสามารถฟังภาษาไทยได้เข้าใจ สมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพฯ และจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศและค่าประกันสุขภาพ โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในประเทศไทย เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะในประเทศ และค่าอาหาร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทาง QR Code ที่ปรากฏตามเอกสารแนบด้านล่าง และสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ thaiyouth.homecoming@gmail.com


ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่
Back to the list