ประกาศและประชาสัมพันธ์


การจัดงานเทศกาลไทยประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ ในเดือนพฤษภาคม 2565

28/03/2022

ด้วยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดงานเทศกาลไทยประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 โดยในปีนี้ งานเทศกาลไทยจะขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “T-POP” เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ “เพลงไทย” และให้เพลงไทยเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในญี่ปุ่น

อนึ่ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการผู้จัดงานฯ ได้ปรับรูปแบบเป็นการจัดงานทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยรูปแบบการจัดงานประกอบด้วยกิจกรรม T-POP Entertainment โดยจะร่วมมือกับรายการ T-Pop Stage Show จัดคอนเสิร์ตศิลปินไทยเผยแพร่ทางช่อง Facebook Live และ YouTube Live ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรม “อาหารไทยใกล้ตัว” โดยร่วมมือกับร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐาน Thai Select กว่า 60 สาขา ใน 7 จังหวัด ร่วมจัดเมนูพิเศษ แจกของสมนาคุณในระหว่างที่ไปใช้บริการที่ร้านอาหาร รวมทั้งกิจกรรม “สินค้าไทยใกล้ตัว” โดยร่วมมือกับผู้จำหน่ายสินค้าไทยในญี่ปุ่นที่มีช่องทางการขายออนไลน์ รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้ชมจากที่บ้านสามารถซื้อหาอาหารไทยและผลิตภัณฑ์สินค้าไทยได้ด้วย ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565

สำหรับโปสเตอร์ประจำงานในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากคุณวิศุทธิ์ พรนิมิต ในการออกแบบ “น้องมะม่วง” เป็นคาแรกเตอร์ประจำงาน

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับงานได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และทางเว็บไซต์ https://gotothailand.jp/thaifestival/

--------------------------------------------------------

LINE: @thaifestivaltokyo

Facebook: thaifestival.jp

Instagram: gotothailand.jp

Twitter: @rtetokyo

YouTube: RTETOKYO

TikTok: @thaifestival.jp

Spotify: ThaiFestival.JP

--------------------------------------------------------
Back to the list