ประกาศและประชาสัมพันธ์


สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น

20/04/2022

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น
วัดระดับภาษาไทย ที่สถาบันภาษาต่างประเทศคันดะ ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-17.00

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารด้านล่าง และที่ https://www.sti.chula.ac.th/operation-service/thai-test/thai-test-for-non-native/cu-tfl-en/en-global/en-jp/
Back to the list