ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

20/05/2022


Back to the list