ประกาศและประชาสัมพันธ์


สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเกษตร)

13/06/2022

ดาวน์โหลด ประกาศ
ดาวน์โหลดใบสมัคร 

Back to the list