ประกาศและประชาสัมพันธ์


สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นขอเชิญชวนอาสาสมัครแรงงานและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการออนไลน์ เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในญี่ปุ่น เรื่อง “ค่าจ้างค้างจ่าย”

09/09/2022

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นขอเชิญชวนอาสาสมัครแรงงานและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการออนไลน์ เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในญี่ปุ่น เรื่อง “ค่าจ้างค้างจ่าย” ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 - 16.00 น.

โดยสนร.ญี่ปุ่น ได้เรียนเชิญวิทยากรจากสำนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานประเทศญี่ปุ่น มาเป็นผู้บรรยายในวันดังกล่าว สำหรับอาสาสมัครแรงงานที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว และยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาฯ ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก

กรณีไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาฯ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ได้ ขอให้แจ้งความประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมาฯ มาทางอีเมล์ thailabour@crest.ocn.ne.jp ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

หากอาสาสมัครฯหรือบุคคลท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและต้องการเข้าร่วมการสัมมนาสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ >> https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeqGcuWHgvZP5.../viewform ภายในวันที่ 22 กันยายน 2565 
Back to the list