ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

22/09/2022


Back to the list