ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจัดทำบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

26/09/2022

Back to the list