ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง ขายครุภัณฑ์รถยนตร์ตู้โดยสาร (รถส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน

06/10/2022

Back to the list