ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ขยายระยะเวลาในการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

28/11/2022

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ

ใบสมัครBack to the list