ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

23/01/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล


Back to the list