ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “FINE THAI IN YOUR AREA-ชิม ช้อป ใช้” ประจำปี 2566 หมวด SHOPPING - สินค้าไทยใกล้บ้าน

06/03/2023

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้ดำเนินโครงการ “สินค้าไทยใกล้บ้าน” และ “อาหารไทยใกล้ตัว” ในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลไทยในระบบออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปสามารถร่วมสนุกกับการชิม ช้อป ใช้อาหารและสินค้าไทยในระหว่างที่ยังไม่สามารถจัดงานเทศกาลไทยแบบกายภาพได้ ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี นั้น

สำหรับปี 2566 สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงโตเกียว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรุงโตเกียวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงโตเกียว จัดโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมภายใต้ชื่อกิจกรรม FINE THAI IN YOUR AREA - ชิม ช้อป ใช้ โดยแบ่งเป็น 3 หมวดให้ประชาชนได้ร่วมสนุก ได้แก่ EATING – อาหารไทยใกล้ตัว SHOPPING - สินค้าไทยใกล้บ้าน และ EXPERIENCE - ประสบการณ์ไทยใกล้คุณผ่านช่องทางออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถสัมผัสความเป็นไทยได้ราวกับไปร่วมงานเทศกาลไทยที่สวนสาธารณะโยโยงิ กรุงโตเกียว

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จึงจะเปิดรับสมัครร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไทยภายในญี่ปุ่นที่ได้จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการ “SHOPPING สินค้าไทยใกล้บ้าน” ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2566 ตามข้อกำหนดและห้วงเวลาในการดำเนินการ ดังนี้

ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่
(1) การจำหน่ายสินค้าไทยในช่องทางออนไลน์และมีบริการจัดส่งถึงบ้านหรือมีการจำหน่ายสินค้าหน้าร้านที่ญี่ปุ่น
(2) การจัดแคมเปญพิเศษเช่นจัดชุดสินค้าพิเศษจัดถุงโชคดี (Happy bag) แจกคูปอง แจกของสมนาคุณ หรือลดราคา ตามที่แต่ละร้านสะดวกและเห็นเหมาะสม
(3) ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการ “FINE THAI IN YOUR AREA –ชิมช้อปใช้” ประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ของร้าน
ห้วงเวลาในการดำเนินการ ดังนี้

6 มีนาคม – 17 มีนาคม 2566 - เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ

21 มีนาคม 2566 - ประกาศรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

22 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. - ประชุมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทางออนไลน์

23 มีนาคม – 6 เมษายน 2566 - ร้านค้าส่งข้อมูลและbanner ให้สถานเอกอัครราชทูตฯสำหรับประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์กิจกรรม

ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 - ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปรับหน้าเว็บไซต์และสื่อออนไลน์เพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์โครงการและแคมเปญพิเศษที่ร้านค้าจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตฯจะให้เอกสารและไฟล์ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2566 - ระยะเวลาดำเนินโครงการ “FINE THAI IN YOUR AREA- ชิม ช้อป ใช้” ประจำปี 2566

ดังมีรายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง Google Form ที่ https://forms.gle/ND8mMsh6WPhWoBrz7
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ rte.thaifest.shopping@gmail.com
1. นางทามิฮาชิโมโตะ : โทร: 03-5789-2433 (ต่อ 471)
2. นางสาวกรณัฏฐ์สายจันทร์ : โทร: 03-5789-2433(ต่อ 478)

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน


 
Back to the list