ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 23

09/03/2023ตามที่บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมออกร้านในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 23 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว นั้น

บัดนี้ บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พิจารณาผู้เข้าร่วมออกคูหาประเภทต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมออกร้านในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 23 แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิจับสลากตำแหน่งพื้นที่คูหาเพื่อออกร้าน ดังรายละเอียดด้านล่าง ทั้งนี้ จำนวนคูหาเป็นไปตามที่ระบุในใบสมัคร
Back to the list