ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง รายชื่อร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “FINE THAI IN YOUR AREA-ชิม ช้อป ใช้” ประจำปี 2566 หมวด SHOPPING - สินค้าไทยใกล้บ้าน

20/03/2023
Back to the list