ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง รายชื่อร้านอาหารไทยที่เข้าร่วมโครงการ “FINE THAI IN YOUR AREA - ชิม ช้อป ใช้” ประจำปี 2566 หมวด EATING – อาหารไทยใกล้ตัว

17/04/2023
Back to the list