ประกาศและประชาสัมพันธ์


งานสัมมนาออนไลน์ "The change of Thailand where Japanese industrial cluster settled - The change and a sense of danger while staying at Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) for a year"

01/05/2023

เรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง "The change of Thailand where Japanese industrial cluster settled - The change and a sense of danger while staying at Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) for a year" ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:00 - 16:30 น. (ตามเวลาญี่ปุ่น) ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยาย

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ URL นี้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:00 น.
Back to the list