ประกาศและประชาสัมพันธ์


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในญี่ปุ่น เรื่อง กรณีว่างงาน

27/07/2023

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในญี่ปุ่น เรื่อง กรณีว่างงาน ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้ โดยการสแกน QR Code ตามภาพด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566
Back to the list