ประกาศและประชาสัมพันธ์


โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ KEK Summer Student Program

01/08/2023

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ KEK Summer Student Program


Introduction/Overview
KEK is the center of research in high energy accelerator science in Japan. Education for students is one of important missions. As one of educational programs, KEK offers opportunities for both national and international students to study at KEK/J-PARC. The participants can experience research through hands-on work at KEK Tsukuba/J-PARC where versatile research projects are being actively performed in the fields of particle and nuclear physics, material and life science, and accelerator science.

In the program, students belong to one of research groups and conduct research work under the supervision of researchers in a group staying at Tokai campus (where J-PARC resides) or Tsukuba campus of KEK for weeks. In some cases, students can have an opportunity to work with SOKENDAI students, or postdocs in host research groups.

Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC) is the research facility with the world-class high intensity proton beam. Research projects at J-PARC explore origin of matter and life in the fields of particle and nuclear physics, material and life science with the state-of-art technologies in accelerators and related fields. J-PARC is operated jointly by KEK and JAEA.

ข้อมูลการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์
Back to the list