ประกาศและประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ณ ห้องมิเลเนียม มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา มะคุฮาริ จิบะ

29/09/2023

Back to the list