ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯตำแหน่ง เลขานุการ

10/10/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯตำแหน่ง เลขานุการ


ภาษาไทยEnglish
日本語Back to the list