ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศสำหรับประชาชนและนักธุรกิจไทย-ญี่ปุ่นผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

10/11/2023
Back to the list