ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศสำหรับประชาชนและนักธุรกิจไทย-ญี่ปุ่นผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

17/11/2023
Back to the list