ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

26/02/2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล
Back to the list