ประกาศและประชาสัมพันธ์


ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ ประเภทจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

25/04/2024
Back to the list