ประกาศและประชาสัมพันธ์


การทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศของสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

23/05/2024

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์
https://www.sti.chula.ac.th/operationservice/thai-test/thai-test-for-nonnative/cu-tfl-en/en-global/en-jp/
Back to the list